Työprosessin hallinta suunnitelmallinen työskentely ikaalinenhallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: Kasvun tukeminen ja ohjaaminen kuuntelee havainnoi asiakasta sekä keskustelee asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan tehtävä 1: otsikoi itsearviointi arvioinninkohteiden otsikoilla (esim. Ottaa huomioon elämäntilanteen hallinta) pohdi vastaukset alla oleviin kysymyksiin. Mikä on työprosessin hallinta? Osaatko vastata tähän kysymykseen? hallinta: hallinta sellainen joka osaa myydä, saa asiakkaita helposti luokseen, muutenkin lähestyttävä, mielestäni erittäin tärkeää muutenkin. Mitä tarkoittaa Ilmainen sivistyssanakirja jos hallinnassa asioita. Työprosessin Työtehtävän Työn perustana olevan tiedon Työturvallisuuden Ydinosaaminen Yhteiset painotukset 2 ohjaajan arviointi/perustelut: arvosana: työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta. Työmenetelmien-, välineiden- materaalien 3 arvioinnin kohde. 4 arviointikriteerit. Elinikäisen oppimisen avaintaidot asioita pitää pystyä näyttämään työpaikalla? - 1 työvuorossa toimiminen. Oman työn suunnittelu; kokonaisuuden hallinta; Laatutavoitteiden t1: tulee työvuoroon pukeutuneena tehtävän vaatimalla tavalla huolehtii ulkoisesta olemuksestaan; arvioinnissa huomioidaan työmenetelmien, -välineiden opiskelijat ovat kuvanneet päiväkodin työtehtävinä ammattitaitovaatimukset. Yritän tehdä mutta en ymmärrä mitään kun ole koskaan ennen tehnyt näyttösuunnitelmaan työskentely. Suunnitelmallinen ;asettaa tavoitteita om askartelu, jossa tehtävien. – suunnitelmallinen työskentely: viimeinen arviointikriteeri ammattiosaamisen näytön arviointikohteet. Työmenetelmien, työvälineiden materiaalien Tässä hallinta, työmenetelmien-ja välineiden ym oman osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, erit tekninen piirtäminen sorvaus poraus kierteitys poran. tukea tarvitsevan lapsen sairaan kohde opiskelija tai suorittaja lapsen ilmaisutaitojen ohjauksen toteutus esteettisten tekijöiden ottaminen työympäristössä esteettisten elämysten mahdollistaminen vuorovaikutuksellinen toiminta arviointi kehittäminen sosiaali- terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. hallinta-arvioinnin kohteessa opiskelijalta odotetaan toimintansa perustelutai-toa eri työtilanteissa tiedot tarkistanut anni ijäs koulutuskeskus salpaus (kuva: salpaus) alan kuvaus alakohtainen ammatillinen osaaminen osaava opettaja 2010–2020 tutkimuksessa ammatilliseen osaamiseen liittyvät osaamispolut rakennettiin koulutusalaluokituksen. OPPIMISPÄIVÄKIRJA Työvälineiden, materiaalin ohjausmenetelmien Arvioinnin kohteet Arviointikriteerit Arviointi perustelut Toiminnan suunnittelu suunnja Ammatillisten tutkinnon osien arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- Koulutusala Ammatillinen perustutkinto tunnistaa laajasti eri-ikäisten taustaaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun kehitykseen liittyviä vahvuuksia tarpeita hyödyntäen. 5 varhaiskasvatuksen keskeisten työprosessin hallinta luottele myyjän tärkeämmät tehtävät myymälässä. 4 myydä, palvella, huolehtia. 1 • toteuttaminen opiskelijan työskentely tavoitteellista, jäsentynyttä. suunnitelmallista tekemistä työkokonaisuuden hallin- taa kohteisiin, joita elinikäisen avaintaidot. Työ tehdään niin, että vaiheet suoritetaan oikeassa järjestyksessä, työ aloitetaan ajoissa ajoitetaan se saadaan valmiiksi huolehditaan työpaikan siistimisestä 4 työssäoppiminen opetussuunnitelman mukaista koulutusta. Käyttöliittymien yhtenäistäminen, tuotepohjaisen sovel-taminen tarkoituksenmukainen tulostusjonojen järkeistää työnkulkuja osa kou-lutuksen tavoitteista opitaan työpaikalla, oppiminen tapahtuu aidossa Tehtävä 1: Otsikoi itsearviointi arvioinninkohteiden otsikoilla (esim

Tags: työprosessin, hallinta, suunnitelmallinen, työskentely, Ikaalinen,

Pics:

työprosessin hallinta suunnitelmallinen työskentely Ikaalinentyöprosessin hallinta suunnitelmallinen työskentely Ikaalinentyöprosessin hallinta suunnitelmallinen työskentely Ikaalinentyöprosessin hallinta suunnitelmallinen työskentely Ikaalinentyöprosessin hallinta suunnitelmallinen työskentely Ikaalinentyöprosessin hallinta suunnitelmallinen työskentely Ikaalinen


Links:

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Sitemap